Dorpskern Sint-Jans-Hemelveerdegem

Onroerend erfgoed

De dorpskom van Sint-Jans-Hemelveerdegem is beschermd als dorpsgezicht sinds 1981.

De lommerrijke beukendreef leidt stijgend naar de picknickbank onder de ‘Vredesboom’ en naar de parochiekerk van Hemelveerdegem, die het dorpsplein, ‘de historische dries’ bekroont. De aan Johannes de Doper toegewijde kerk, oorspronkelijk in romaanse stijl is opgetrokken in Doornikse kalksteen. Ze werd meermaals verbouwd, maar is toch kleinschalig gebleven want ex-Hemelveerdegem telde nooit meer dan 400 inwoners. Dit landelijk gebedshuis was een bedevaartsoord -tegen stuipen- en bevat binnenin zeer fraai houtsnijwerk: kansel, lambrisering, communiebank, biechtstoelen, preekstoelen en retabel. Dit eiken retabel uit circa 1520 is het koninginnenstuk van de Sint-Jan-de-Doperkerk. Dit retabel stelt het leven en de legende van Sint-Jan voor. Het is het enige overgebleven houten retabel in Oost-Vlaanderen.

Is de kerk niet open, dan kan je de twee nog bestaande volkscafés ‘Sint-Jan’ en ‘Het Karrewiel’ met een bezoek vereren.