Natuurreservaat Moenebroek

Natuur & landschap

Op de Moenebroek, halfweg tussen Ophasselt en Schendelbeke, vind je het Moenebroekreservaat. Het reservaat is twintig hectare groot en is in handen van vzw Natuurpunt.

De kern van het natuurgebied bestaat uit een moerasbos met enkele bronnen en zeer veel kwel of opborrelend grondwater. Allerlei zeldzame soorten vinden er een thuis. Het moerasbos wordt omgeven door een kleinschalig landschap met akkers, hooilanden en weilanden met prachtige meidoornhagen, knotwilgenrijen en poelen. Sommige poelen werden recent door Natuurpunt aangelegd. Ze zorgen niet alleen voor een permanente drinkplaats voor koeien maar zijn ook de voortplantingsplaats van kikkers en salamanders. Langs de hagen en ruigere perceelsranden kunnen de dieren zich verplaatsen en zo de nieuwe poelen bevolken.

De vallei wordt ingesneden door een nog natuurlijk meanderende beek. De droge hoger gelegen graslanden zijn in het verleden lange tijd akkerland geweest en worden buiten het natuurgebied intensief begraasd. Door de bemesting zijn de graslanden soortenarm.

Foto © padstappers Geraardsbergen vzw