Bunkers van Oosterzele

Onroerend erfgoed

Stille getuigen van een bloedige strijd. De vele bunkers - gebouwd tijdens het interbellum - tonen nog de kogelinslagen, van toen de Duitsers hier botsten op moedig verzet.