Overstromingsgebied

Natuur & landschap

Dit ecologisch waardevol valleigebied geniet een Europese bescherming als habitatrichtlijngebied. De twee beken die er samenvloeien, de Molenbeek en de Kerkesbeek, treden er vaak uit hun oevers. Ze laten dan slib achter waarop de bomen zich ontwikkelen. Dit maakt dit gebied zo uniek en waardevol. De oppervlakte in eigendom van de provincie bedraagt 33 hectare, voor de helft bos en voor de helft grasland.

De twee beken veroorzaakten in het verleden regelmatig wateroverlast in de omliggende woningen. Daarom werd in 2006 het terrein ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied. Naast deze woonbeveiligingsfunctie heeft het gebied ook een natuurrecreatieve en -educatieve doelstelling en kan men er volop genieten van een leuke wandeling.